Kerhon historiaa

Kotkan Reserviupseerikerho ry perustettiin sunnuntaina 10.6.1934. Perustamiskokouksessa Teatteritalolla oli läsnä 17 reservinvänrikkiä. Alustuksen jälkeen päätettiin kerho yksimielisesti perustaa. Koska myös kymiläisille reservinupseereille haluttiin varata tilaisuus kerhoon liittymiseen, annettiin kerholle nimeksi Kotkan Seudun Reserviupseerikerho. Sen toimialueeksi määrättiin Kotkan kaupunki ja Kymin kunta. Suomen reserviupseeriliittoon yhdistys hyväksyttiin osastona 1.10.1934 ja yhdistysrekisteriin 10.12.1934. Myöhempinä vuosina kerhon viralliseksi nimeksi vaihtui Kotkan Reserviupseerikerho ry.

Kerhon ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin vänrikki Reino Lithen. Varapuheenjohtaja Olavi Salomaa vastasi kuitenkin käytännössä kerhon toiminnasta heti alusta alkaen, puheenjohtajan muutettua miltei välittömästi pois paikkakunnalta. Luutnantti Erkki Sipari valittiin ensimmäiseksi sihteeriksi.

Toiminta ennen sotaa oli vaatimatonta. Jäsenet osallistuivat aktiivisesti mm. Suojeluskunnan toimintaan. Sodan aikana pidettiin silti muutamia esitelmä- ja luentotilaisuuksia. Sodan aikana uudeksi toimintamuodoksi muotoutui sankarivainajien omaisten ja sotainvalidien tukitoiminta, kerho auttoi heitä mahdollisuuksiensa mukaan. Sodan jälkeen kerho joutui valvontakomission kuultavaksi.


Kerhon hallitus vuodelta 1954

Kotkan Reserviupseerikerhon Naisjaosto

 

Yhdistyksellä oli aikanaan varsin aktiivinen Naisjaosto. Se perustettiin 28.10.1953 ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kerttu Åkesson. Naiset lahjoittivat mm. kerhon ensimmäisen lipun. Keväisin perinteisesti järjestetty piilipyssykilpailu oli varsin suosittu tapahtuma. Naisjaoston toiminta hiipui hiljalleen 1990-luvun alussa ja jaoston viimeisin toimitus oli Itsenäisyyspäivän kahvitus Seurakuntatalossa, sankarihaudoilla käynnin jälkeen.Naisten piilipyssykilpailu keväällä 1953

Monipuolista toimintaa

Kerhon pitkään historiaan on sisältynyt kaksi sotaa ja niitä seurannut vaurastuminen. Vuosikymmenien aikana kerho on valittu Kymenlaakson Reserviupseeripiirin aktiivisimmaksi kerhoksi useana vuonna. Hohdokkaista ajoista kertoivat lukuisat pytyt ja plaketit kerhon nimikkohuoneessa Kotkan Klubilla. Sittemmin huoneesta jouduttiin luopumaan ravintoloitsijan vaihtuessa ja tavarat on siirretty varastoon. Aiempina vuosina esitelmätilaisuudet ja vuosikokoukset pidettiin miltei poikkeuksetta Kotkan Klubilla, myöhemmin kokoukset on järjestetty vaihtelevasti lähialueen yritysten kokoushuoneissa ja toimitiloissa kulloisenkin tilatarpeen mukaan.

Kerhon vahvoja toimintamuotoja ovat olleet mm. urheilu, autopartiokilpailut, merikilpailut, suunnistus ja ammunta. 1970-luvulla myös johtamistaidon koulutus oli vahva toimintamuoto. Keskisuurena kerhona on jäsenistöllä aina ollut hyvät edellytykset vaikuttaa kerhossa järjestettävään toimintaan. Tapahtumia pyritään järjestämään jäsenistön toiveiden mukaan, ilman turhaa byrokratiaa.

Yhdistys on toiminta-aikansa ollut edustettuna sekä Reserviupseeripiirissä että Reserviupseeriliitossa.  Reserviupseeripiirissä varapuheenjohtajina ovat toimineet mm. majuri Kari Alanko, kapteeni Kimmo Kovanen ja kapteeni Ilkka Kuusela.

Kerholla on oma kunniamarssi, Kotka marssi. Sen on säveltänyt Aarne Nuotio. Sanat marssiin teki Väinö Oksanen.

Lue lisää