Yhdistys

Kotkan Reserviupseerikerho Ry on vuonna 1934 perustettu vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön osallistuva yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliiton jäsen ja kuuluu Kymenlaakson Reserviupseeripiiriin, sekä Siniseen reserviin. Toimimme tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien ja muiden maanpuolustusyhdistysten kanssa.

Kerhossa on noin sata jäsentä. Jäsenistö koostuu pääosaltaan Kotkan lähiseudulla asuvista reserviupseereista, mutta kuuluu yhdistykseen myös kauempanakin asuvia. Merellisessä kaupungissa on etuna monipuolinen toimintaympäristö, jolloin maalla tapahtuvan toiminnan lisäksi voidaan järjestää aktiviteetteja myös saaristossa ja merellä. Kerhon jäsenistöön kuuluu maavoimissa varusmiespalveluksensa suorittaneiden lisäksi myös rannikkopataljoonissa ja merivoimissa palvelleita, niin sanotun sinisen reservin jäsenistöä.

Lue lisää: